PDM

  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

Ewa Gutowska /Białystok/

Nauczyciel dyplomowany, trener i wykładowca w zakresie pedagogiki Montessori, od roku 1989 Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 36 im. Marii Montessori w Białymstoku. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół szeroko rozumianych problemów związanych z edukacją przedszkolną i wczesnoszkolną, a w szczególności dotyczą wspierania i wszechstronnego aktywizowania rozwoju małego dziecka. Przedmiotem zainteresowań jest również wczesna edukacja w krajach europejskich. Z tą problematyką związane były liczne udziały w polskich i zagranicznych szkoleniach i konferencjach naukowych m.in.: Londyn /2007/, Oxford /2008/, Kraków /2009/, Bad Honef /2010/, Bratysława /2011/, Rzym /2012/, Budapeszt /2013/, Lund /2014/, Lublin /2015/, Berlin /2016/.

Współautorka i realizatorka „Innowacji programowo – organizacyjnej opracowanej w oparciu o koncepcję pedagogiczną Marii Montessori” wdrożonej w Przedszkolu Samorządowym nr 36 w Białymstoku. Twórczyni pierwszego i jedynego przedszkola Montessori w regionie północno-wschodniej Polski obejmującego opieką 200 dzieci, zatrudniającego wysoko wykwalifikowaną - w zakresie pedagogiki Montessori - kadrę. Rozpowszechnia pedagogikę Montessori w regionie północno-wschodniej Polski prowadząc kursy i warsztaty.