PDM

  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

Christine Mitterlechner /Austria/

jest dyplomowanym pedagogiem ze specjalnością "Pedagogika Montessori", trenerem w zakresie geragogiki, członkiem założycielem Stowarzyszenia Montessori w Wiedniu, prezesem Związku Zawodowego Austriackich Geragogów, pomysłodawcą i realizatorem projektu realizowanego w Austrii: Radość uczenia się seniorów przez całe życie (w oparciu o pedagogikę Marii Montessori - Projekt L3 (Lebensbegleitend Lustvoll Lernen). Kilkakrotnie gościla w Polsce. W roku 2015 prowadziła w Łodzi 60-godzinny kurs w tym zakresie.