PDM

  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

Katarzyna Urbanowicz-Mackiewicz /Białystok/

nauczycielka Przedszkola Samorządowego nr 36 im. Marii Montessori w Białymstoku z kilkuletnim stażem pracy w oświacie z dziećmi w wieku przedszkolnym. Absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku, kierunek Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza. Posiada dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych z Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. W 2016 roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu Pedagogiki Montessori – indywidualizacja w edukacji elementarnej. Jej zainteresowania związane są z edukacją przedszkolną i wczesnoszkolną, a w szczególności wspieraniem i wszechstronnym rozwojem małego dziecka.