PDM

  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

dr Joanna Swędrak-Zawada /Łódź/

Adiunkt na wydziale Pedagogiki Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi, nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych im Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli. Nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, nauczyciel montessoriański w trakcie uzyskiwania certyfikatu American Montessori Society. Jej zainteresowania naukowe dotyczą między innymi funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogiki Marii Montessori, edukacji alternatywnej oraz potencjału twórczego człowieka.

Wybór publikacji: Swędrak J. Fenomen Marii Montessori motorem kształcenia ustawicznego nauczycieli. Kontekst pedagogiczno – socjologiczny w: W. Horyń, J. Maciejewski „Nauczyciel andragog we współczesnym społeczeństwie Wrocław 2010, Przygotowane otoczenie inspiracją i motywacją do rozwoju, w: E. Przygońska red. Motywacja w edukacji, Toruń 2011, Pomóż mi zrobić to samodzielnie – czyli o inkluzji w pedagogice Marii Montessori, w: J. Bartoszewski, J. Lisiecka, J. Swędrak, Zadania Współczesnej Humanistyki, Człowiek i Nauka, Kraków 2012, O duchowości dziecka w kontekście pedagogiki Marii Montessori, w: Bartoszewski J, Swędrak J., Struzik E, Wychowanie: czy może „obejść się” bez duchowości?, Krakow 2013, Rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, program oparty o metodę nauczania i wychowania Marii Mntessori, w: A. Bartoszewska, K. Przysucha, K.Bejmert, G. Dębski, Atrakcyjność: potrzeba czy zasada? Warszawa 2013 , Podmiotowość dziecka w koncepcji Marii Montessori, w: Wszechstronny nauczyciel gwarancją rozwoju przyszłych pokoleń, Żary 2013, Edukacja międzykulturowa a wychowanie dla pokoju w koncepcji Marii Montessori, w: E. Slachcińska, H. Marek (red.) Edukacja międzykulturowa w warunkach kultury globalnej. Od rozważań definicyjnych do praktycznych zastosowań, Poznań 2014, Metoda Marii Montessori propozycją dla seniorów, w: R. Adamczewski, J. Swędrak Kształcenie przez całe życie, perspektywy i nadzieje, Kraków 2014