PDM

  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

Anna Kaszewska /Kowale/

Jestem absolwentką historii i nauczania wczesnoszkolnego oraz szkoleń z zakresu pedagogiki Marii Montessori. Od wielu lat związana z przedszkolem Skrawek Nieba i Szkołą Podstawową Montessori w Kowalach. Prywatnie szczęśliwa żona Marka i mama trzech dziewczyn: Marianny, Julianny i Hanki.