PDM

 • header1.jpg
 • header2.jpg
 • header3.jpg

Program

Polskie Dni Montessori

Łódź 7 – 9 czerwca 2019 r.

„Piękny człowiek w pięknym świecie”

Piątek, 7 czerwca 2019 r.


 

10:00 – 12:00 Hospitacje łódzkich placówek Montessori: zapisy w czasie rejestracji online na PDM. 

   • Przedszkole Miejskie nr 220, ul. Jaracza 68, 90-251 Łódź
   • Przedszkole Świętej Anny, aleja Rydza Śmigłego 24/26, 93-281 Łódź
   • Przedszkole im. Św. Franciszka z Asyżu, ul. Rudzka 55/57, 93-423 Łódź 

 

13:00 – 15:00 Rejestracja uczestników. Zapoznanie się z ofertą wystawienniczą.

Projekcja filmu: Pozwólmy nauczać dzieciom (Centrum Montessori Pestka we Wrocławiu), który będzie można kupić podczas PDM na stoisku Pestki

 

15:00 – 15:30 Otwarcie Polskich Dni Montessori

   • Słowo Dziekana Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej.
   • Słowo organizatorów
   • Występ dzieci z Przedszkola Miejskiego (Montessori) nr 220

 

15:30 – 16:00 Wykład inauguracyjny  dr Makary K. Stasiak, Prof. Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi

Człowiek – twórca pięknego świata

 

16:00 – 16:30 Wykład: Prof. nadzw. dr hab. Sławomir Sztobryn (afiliacja Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku Białej) Felicytologia. Szczęście pięknych ludzi w pięknym świecie

 

16:30 – 17.00 Przerwa na kawę i herbatę z małą przekąską

 

17:00 – 17:30 Wykład: dr Małgorzata Miksza (Polskie Stowarzyszenie Montessori) Wychowanie kosmiczne w konfrontacji ze współczesnym światem.

 

17:30 – 18.00 Wykład: dr hab. Beata Bednarczuk (UMSC Lublin) Miłość jako fundament piękna człowieka i świata

 

18:00 – 18:30 Wykład: Anna Maria Wojtyniak (SP Montessori w Kowalach) Sztuka słuchania z empatią

 

18:30 – 18:45 Opis przypadku: Elżbieta Pędraszewska - Iskrzak (SP nr 23 w Płocku, SOSW nr 2 w Płocku) W pięknym świecie piękni ludzie. Wspieranie rozwoju poznawczego dziecka z mikrodelecją dystalną 7q11.23 – realizacja projektu „Podróże po Europie” w oparciu o edukację kosmiczną Marii Montessori.

 

18:45 – 19:15 Zapoznanie się z ofertą wystawienniczą

 

19:15 Kolacja w formie bufetu

 

Sobota, 8 czerwca 2019 r.


  

8:00 – 9:00 Rejestracja uczestników

 

9:00 – 11:00 Obchody 25. lecia Polskiego Stowarzyszenia Montessori. Zapraszamy wszystkich gości i uczestników PDM!

     • dr Małgorzata Miksza - 25 lat Polskiego Stowarzyszenia Montessori
     • Wystąpienia zaproszonych gości, współpracujących z PSM z Polski i z zagranicy
     • Poczęstunek: tort z okazji Jubileuszu 25 - lecia Polskiego Stowarzyszenia Montessori, kawa, herbata. 

 

11:00 – 12:30 Warsztaty - I sesja  /zajęcia równoległe do wyboru/

1. Groove LAB i pedagogika Marii Montessori, aktywne muzykowanie w sferze muzyki popularnej A.Kopfmann

2. Piękny człowiek w pięknym świecie z perspektywy seniorów w geragogice montesssoriańskiej. Ch.Mitterlechner

6. Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu metodą Montessori. M.Michalska, K.Grzeszczak, M.Rakowska

7. Terapeutyczna wartość pedagogiki M.Montessori. Praca dziecka w grupie integracyjnej. M.Bełczącka, J.Sendys

8. Człowiek od A do Z.  B.Ogórek–Lubarska, Alicją Malinowską, Paweł Lubarski

9. Piękny człowiek integralną częścią pięknej przyrody. E.Gutowska, S.Murawska, K.Urbanowicz-Mackiewicz

10. Edukacja polonistyczna i historyczna w klasach wczesnoszkolnych – wartości poznawcze i budujące wspólnotę. A.Tlaga, A.Kaszewska

11. Wehikułem czasu przez świat - pojęcie czasu w oczach dziecka. M.Grudzińska, S.Skonieczna

12. Sztuka słuchania z empatią. A.M.Wojtyniak

13. Od Lascaux do współczesności – czyli lekcja o historii sztuki. J.Swędrak-Zawada

14. Piękny nauczyciel w pedagogice Montessori. E. Nikołajew–Wieczorowska

15. Polska oczami przedszkolaka. J. Szafrańska

16. Opowiadać każdy może. M. Ogrodowczyk

30. Artterapia – klucz do zrozumienia dziecka. Y. Szewczenko

31. Lekcje ciszy drogą do pięknego świata, do pokoju, uważności i empatycznych relacji z innymi. Müller-Hohagen, Ch. Kaminski

 

 

12:30 – 14:00 Przerwa na lunch

 

14:00 – 15:30 Warsztaty - II sesja /zajęcia równoległe do wyboru/

1. Groove LAB i pedagogika Marii Montessori, aktywne muzykowanie w sferze muzyki popularnej A.Kopfmann

3. Opowieść o powstaniu Wszechświata i O wielkiej rzece V.Welser

5. Praca z dziećmi nad pięknym światem. M. Stefels

9. Piękny człowiek integralną częścią pięknej przyrody. E. Gutowska, S. Murawska, K. Urbanowicz–Mackiewicz

14. Piękny nauczyciel w pedagogice Montessori. E.Nikołajew–Wieczorowska

17. PLAY IT LOUD Narzędzia do pracy z dzieckiem nieśmiałym. K.Witerska

18. Tworzę piękno – przykłady plastyki sensorycznej w integracyjnym przedszkolu Montessori. J.Bober, A.Lewandowska

19. Piękny świat w opowieściach dziecka. K.Lasocińska

20. Wykorzystanie pomocy rozwojowych Marii Montessori do prac plastycznych. M.Lewkowicz

21. Opowieści Piastów. A.Zentak

22. Co nas łączy? A.Cieciuch, M .Sikora, E. Łuczak, M. Jabłońska

23. Wprowadzenie do porozumienia bez przemocy. M. Kania, J. Szymańska

25. Piękny Człowiek - skąd przyszedł i dokąd zmierza? A. Bryk, B. Hajkowska–Pirek, A. Biała

26. Młodzi kreatorzy równowagi ekologicznej. M.Gładysz, A.Zalewska–Žohar

29. Jak stworzyć mapę Polski – kreatywne techniki przygotowywania materiałów. H. Kukieła, K. Michalik

31. Lekcje ciszy drogą do pięknego świata, do pokoju, uważności i empatycznych relacji z innymi. Müller-Hohagen, Ch.Kaminski

 

15:30 – 16:00 Przerwa na kawę i herbatę

 

16:00 - 16:.30 Wykład: Verena Maria Welser (Austria) Rzeczywistość dorosłego kontra rzeczywistość dziecka (Die Wirklichkeit der Erwachsenen versus wirklichkeit der Kinder)

 

16:30 – 16:50 Występ Nauczycielskiego Teatru Ślimaczego z Przedszkola Miejskiego nr 220 w Łodzi pt: Niespodzianka

 

17:30 – 18.45 Zajęcia równoległe do wyboru /wymagana rejestracja online/:

   • Panel dla dyrektorów /prowadzenie: Elżbieta Zabiegaj (Przedszkole Integracyjne Montessori, Kraków, Dorota Rotowska, POEM Warszawa/

   • Spotkanie z Caroliną Abel (Niemcy): O Kursie dyplomowym w zakresie edukacji szkolnej (6 – 15 roku życia). Projekt na rok 2020 - 2021 we współpracy Akademią Montessori w Biberkor

   • Sylwia Żywotko (Montessori Centre International, U.K. Londyn). Edukacja domowa z wykorzystaniem pedagogiki M. Montessori – wychowaniem do wolności we współczesnym świecie

   • Projekcja filmu: Pozwólmy nauczać dzieciom (Centrum Montessori Pestka we Wrocławiu). Film będzie można kupić podczas PDM na stoisku Pestki - rejestracja nie jest wymagana.
   • Wycieczka do Manufaktury i Muzeum Fabryki z przewodnikiem

   • Spacer ul. Piotrkowską z przewodnikiem

 

19:30 Zapraszamy na bankiet do restauracji La Vende Bistro,  ul. Piotrkowska 76.

  

Niedziela, 9 czerwca 2019 r.


 

8:00 – 9:00 msza św. w intencji Polskiego Stowarzyszenia Montessori w Kościele przy Parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju, Lodź ul. Rewolucji 47. Oprawa muzyczna: Schola Gregoriańska Archidiecezji Łódzkiej

 

9:00 – 09:15 Niedzielna kawa

 

9:15 – 10:45 Warsztaty – III sesja / zajęcia równoległe do wyboru/

3. Opowieść o powstaniu Wszechświata i O wielkiej rzece. V.Welser

4. Jak na zewnątrz, tak wewnątrz. C. Abel

5. Praca z dziećmi nad pięknym światem. M.Stefels

6. Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu metodą Montessori. M.Michalska, K.Grzeszczak, M.Rakowska

7. Terapeutyczna wartość pedagogiki M.Montessori. Praca dziecka w grupie integracyjnej. M.Bełczącka, J.Sendys

10. Edukacja polonistyczna i historyczna w klasach wczesnoszkolnych – wartości poznawcze i budujące wspólnotę. A.Tlaga, A.Kaszewska

11. Wehikułem czasu przez świat - pojęcie czasu w oczach dziecka. M.Grudzińska, S.Skonieczna

13. Od Lascaux do współczesności – czyli lekcja o historii sztuki. J.Swędrak-Zawada

15. Polska oczami przedszkolaka. J.Szafrańska

18. Tworzę piękno – przykłady plastyki sensorycznej w integracyjnym przedszkolu Montessori. J.Bober, A.Lewandowska

22. Co nas łączy? A.Cieciuch, M.Sikora, E.Łuczak, M.Jabłońska

24. Zaburzenia ze spektrum autyzmu i specjalne potrzeby dzieci w przedszkolu Montessori. J.Binio, A.Setnikowska

25. Piękny Człowiek - skąd przyszedł i dokąd zmierza? A.Bryk, B.Hajkowska – Pirek, A.Biała

27. Historii pisma c.d. czyli opowieść o tym iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają. K.Kowalewski

28. Piękno spokoju, czyli relaksacja i wyciszanie negatywnych emocji w codziennej pracy grup Montessori. K.Gaworska, M.Kocowska

30. Artterapia – klucz do zrozumienia dziecka. Y.Szewczenko

 

10:45 – 11:15 Przerwa na kawę i herbatę

 

11:15 – 12:45 Warsztaty – IV sesja /zajęcia równoległe do wyboru/

2. Piękny człowiek w pięknym świecie z perspektywy seniorów w geragogice montesssoriańskiej. Ch.Mitterlechner

4. Jak na zewnątrz, tak wewnątrz. C.Abel

16. Opowiadać każdy może. M.Ogrodowczyk

17. PLAY IT LOUD Narzędzia do pracy z dzieckiem nieśmiałym. K.Witerska

19. Piękny świat w opowieściach dziecka. K.Lasocińska

20. Wykorzystanie pomocy rozwojowych Marii Montessori do prac plastycznych. M.Lewkowicz

21. Opowieści Piastów. A.Zentak

23. Wprowadzenie do porozumienia bez przemocy. M.Kania, J.Szymańska

24. Zaburzenia ze spektrum autyzmu i specjalne potrzeby dzieci w przedszkolu Montessori. J.Binio, A.Setnikowska

26. Młodzi kreatorzy równowagi ekologicznej. M.Gładysz, A.Zalewska–Žohar

27. Historii pisma c.d. czyli opowieść o tym, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają. K.Kowalewski

28. Piękno spokoju, czyli relaksacja i wyciszanie negatywnych emocji w codziennej pracy grup Montessori. K.Gaworska, M.Kocowska

29. Jak stworzyć mapę Polski – kreatywne techniki przygotowywania materiałów. H.Kukieła, K.Michalik

 

13:00 – 14:00 Występ studentów AHE

 

13:15 – 14:00 Podsumowanie prezentacji pomocy rozwojowych wykonanych przez nauczycieli.

 

Refleksje po konferencji i zakończenie Polskich Dni Montessori.