PDM

  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

Beata Ogórek-Lubarska /Węgliniec/

mgr matematyki. Posiada kwalifikacje w zakresie oligofrenopedagogiki, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, nauczania wczesnoszkolnego i przedszkolnego oraz nauczania fizyki. Pasjonatka pedagogiki Marii Montessori – w tym zakresie skończyła: kilka kursów propedeutycznych, kurs doskonalący z zakresu edukacji wieku dziecięcego, edukacji szkolnej oraz radość uczenia się przez całe życie. Reprezentuje Szkołę Podstawową im. Marii Krasickiej w Węglińcu.