PDM

  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

Justyna Binio /Opole/

Z zawodu i pasji jestem nauczycielką. Ukończyłam kurs propedeutyczny „Pedagogika Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego (3-6 lat)” organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Montessori w Łodzi. Wiedzę i doświadczenie pogłębiam każdego dnia podczas pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Współtworzę Akademię Szkraba Montessori w Opolu – niepubliczny punkt przedszkolny dla najmłodszych, prowadzony w duchu wartości, które idą w parze z filozofią Marii Montessori: podmiotowe traktowanie dzieci – małych ludzi, podążanie za ich potrzebami i możliwościami, tworzenie przestrzeni do rozwoju przez naśladownictwo i eksperymentowanie, stosowanie zasad świadomej komunikacji inspirowane ideą Nonviolent Communication (Porozumienia Bez Przemocy). Korzystam ze specjalistycznych technik edukacyjnych w pracy z dziećmi ze szczególnymi potrzebami: niepełnosprawnymi ruchowo, z zaburzeniami sensorycznymi, lękliwymi i nieśmiałymi, nadpobudliwymi, agresywnymi, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z zaburzeniami genetycznymi. Towarzyszymy im w skokach rozwojowych oraz fazach sensytywnych.