PDM

  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

Magdalena Kania /Warszawa/

Ukończyła studia magisterskie na Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku pedagogika specjalna. Jest absolwentką Kursu Pedagogiki Marii Montessori I i II stopnia zorganizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Montessori (2005 r.) oraz Kursu Wczesnej Edukacji Montessori organizowanego przez Kanadyjski Instytut Kształcenia Nauczycieli Montessori (2008 r.). Uczestniczyła w kilku edycjach warsztatów i superwizji dla nauczycieli z metody Porozumienia bez Przemocy (NVC) oraz w kilku cyklach warsztatów dla osób pracujących z dziećmi prowadzonych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Od 2007 roku pracuje jako nauczycielka Montessori, obecnie w szkolnej zerówce. Od kilku lat prowadzi kursy i warsztaty na temat metody Montessori lub trudnych sytuacji wychowawczych z ramienia Stowarzyszenia Montessori bez Granic.