PDM

  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

Joanna Szymańska /Warszawa/

Jest absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku pedagogika specjalna ze specjalizacją surodpedagogika oraz Studiów Podyplomowych w zakresie wychowania seksualnego na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła Kurs Pedagogiki Marii Montessori I i II stopnia zorganizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciól Montessori oraz Kurs Wczesnej Edukacji Montessori w Kanadyjskim Instytucie Ksztalcenia Nauczycieli Montessori. Jest absolwentką warsztatów psychologicznych w Polskim Towarzystwie Psychologicznym oraz warsztatów z Komunikacji Bez Przemocy. Wraz z Magdaleną Kanią przeprowadziła badania na temat zastosowania elementów metody Marii Montessori w kształceniu przedszkolnym dzieci z wadą słuchu. Obecnie współprowadzi grupę w Przedszkolu Montessori „Słonecznik” i aktywnie działa w Stowarzyszeniu Montessori bez Granic.