PDM

  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

Kamila Lasocińska /Łódź/

Absolwentka Wydziału Edukacji Wizualnej w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, doktor w zakresie pedagogiki, adiunkt na kierunku Pedagogika w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Prowadzi zajęcia z obszaru pedagogiki i dydaktyki twórczości, edukacji plastycznej, arteterapii, socjologii wychowania, więzi grupowych oraz warsztaty mające na celu aktywizację twórczą dzieci, młodzieży, dorosłych, osób starszych jak również warsztaty o tematyce biograficznej. Odpowiada za prowadzenie szkoleń z metody projektów dla kadry dydaktycznej AHE. Autorka książki „Życie poza schematem – analiza biografii twórców”, współautorka książek „Autobiografia jako twórcze wyzwanie – scenariusze warsztatów biograficznych” oraz „Spróbuj inaczej. Scenariusze zajęć rozwijających umiejętności twórcze”.

Interesuje się problematyką twórczości w aspekcie doświadczeń autobiograficznych człowieka oraz innowacyjnymi metodami kształcenia wspomagającymi wszechstronny rozwój człowieka na różnych etapach życia – także w okresie dorosłości i starości.