PDM

  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

Marta Rakowska /Warszawa/

Jestem absolwentką oligofrenopedagogiki na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej a także studiów podyplomowych pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Doświadczenie w pracy z najmłodszymi dziećmi zdobywam już od dziewięciu lat, początkowo pracując jako nauczyciel w grupie żłobkowej a później w grupie przedszkolnej. Od trzech lat pracuję, jako wychowawca w przedszkolu House of Montessori w Warszawie. Ukończyłam kursy Montessori, dla nauczycieli wspomagających oraz kurs z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Cały czas kształcę się i rozwijam zawodowo, dzięki czemu mogę poszerzać swoją wiedzę i umiejętności jednocześnie wykorzystując je w codziennej pracy z dziećmi.