PDM

  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

Prof. nadzw. dr hab. Sławomir Sztobryn

Absolwent i wieloletni pracownik Uniwersytetu Łódzkiego, kontynuator pedagogiki filozoficznej w nurcie Hessenowskiego neokantyzmu. Zainteresowania naukowe są zogniskowane wokół pedagogiki historycznej i filozoficznej oraz metodologii badań w zakresie historiografii edukacyjnej. W latach 2005-2013 kierownik Zakładu Pedagogiki Filozoficznej UŁ, a w latach 2008-2013 kierownik Katedry Teorii Wychowania UŁ. W latach 2010-2014 prorektor, a następnie rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi. Od 2002 r. ekspert PKA. Założyciel i prezes Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej im. Bronisława F. Trentowskiego, współzałożyciel i wiceprezes Central European Philosophy of Education Society (CEUPES ) z siedzibą w Pradze, członek Polskiego Oddziału Stowarzyszenia Kultury Europejskiej z siedzibą w Wenecji, członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, członek Towarzystwa Historii Edukacji, członek Stowarzyszenia Filozofów Krajów Słowiańskich. Autor i współredaktor 12 książek oraz ok. 130 artykułów publikowanych w kraju i za granicą, w tym publikacji elektronicznych. W latach 2004-2007 redaktor naczelny czasopisma „Edukacja Alternatywna”. Od 2006 r. redaktor naczelny rocznika elektronicznego „Pedagogika Filozoficzna on-line” oraz serii wydawniczej zatytułowanej „Pedagogika Filozoficzna”. W latach 2011-2014 redaktor naczelny półrocznika elektronicznego „Kultura i Wychowanie”. Od 2011 r. członek zarządu redakcji czasopisma elektronicznego „Paidagogos” (Czechy), a od 2012 r. członek rady naukowej czasopisma „Filosofija Oswity” (Ukraina). Recenzent w przewodach doktorskich i habilitacyjnych.