PDM

  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

dr Elżbieta Pędraszewska-Iskrzak /Płock/

Jestem pedagogiem z 34 letnim doświadczeniem. Pracuję w Szkole Podstawowej z Oddziałami integracyjnymi NR 23 w Płocku jako kierownik  świetlicy prowadząc w ramach pensum zajęcia terapeutyczne i rewalidacyjne oraz w SOSW nr 2 w Płocku jako pedagog specjalny w Szkole  Przysposabiającej do Pracy. Od 1999 roku rozpoczęłam również swoją  przygodę z nauką jako wykładowca na studiach podyplomowych. Autorka rozdziałów, m.in. „Wspieranie rozwoju dzieci i dorosłych”pod red Franciszek Antoni Marek, Urszula Strzelczyk-Raduli, Katarzyna Błońska, WSZIA Opole 2016 (Stymulowanie rozwoju poprzez realizację programu edukacyjno – terapeutycznego „Wędrujemy z promyczkiem czyli spotkania z przyrodą”), „Edukacja i/a mózg, mózg a/i edukacja”pod red. Mirosława Kowalskiego, Ireny Koszyk i Sławomira Śliwy, Oficyna Wydawnicza IMPULS (2015) (Stymulowanie rozwoju dziecka z wieloczynnikowym uszkodzeniem mózgu w oparciu o metodę Suzuki),