PDM

 • header1.jpg
 • header2.jpg
 • header3.jpg

komunikat-2020

Planujemy inspirujące wykłady, sesje warsztatowe, dyskusje panelowe, które
poprowadzą specjaliści pedagogiki M. Montessori z Polski i z zagranicy. Na VIII Polskie Dni Montessori zaproszeni będą cenieni wykładowcy z zakresu pedagogiki, psychologii i filozofii.

 

Cele VIII Polskich Dni Montessori:

 

   • Kontynuacja dyskusji nad głównym przesłaniem pedagogicznym M. Montessori mówiącym, iż rezultatem rozwoju i wychowania ma być przede wszystkim DZIECKO - CZŁOWIEK;

   • Próba analizy myśli pedagogicznej M. Montessori w perspektywie kategorii DZIECKA, DZIECIŃSTWA w aspekcie historycznym i w odniesieniu do współczesności;

   • Podkreślenie holistycznego fenomenu dziecka i dzieciństwa w poglądach M .Montessori (aspekt filozoficzny, psychologiczny, pedagogiczny…) z podkreśleniem warunków rozwoju dziecka - człowieka od urodzenia do dorosłości (m.in. koncepcja przygotowanego otoczenia, wychowanie pośrednie zgodne z wrażliwymi fazami, znaczenie miłości, obserwacji, balans pomiędzy aktywnością a ciszą, wolnością a dyscypliną…);

   • Wskazanie na miejsce dziecka w rodzinie, grupie rówieśniczej, szeroko rozumianym społeczeństwie, instytucjach (żłobek, przedszkole, szkoła…);

   • Podkreślenie szczególnego znaczenia interakcji pomiędzy dorosłym a dzieckiem w „przygotowanym otoczeniu” jako droga do „normalizacji” (samodzielności, odpowiedzialności, wysokiego poziomu rozwoju społeczno – moralnego…);

   • Uwypuklenie specyfiki działania, myślenia, odczuwania, interpretowania przez dziecko siebie, świata, różnych aspektów sytuacji w skali mikro i makro…;

   • Przedyskutowanie przykładów sytuacji konfliktowych pomiędzy dzieckiem a dorosłym oraz możliwości profilaktyki, diagnozy i terapii;

   • Zaprezentowanie metodycznego aspektu pracy nauczyciela montessoriańkiego w różnych dziedzinach (praktyczne ćwiczenia dnia codziennego, kształcenie polisensoryczne, edukacja językowa, matematyczna, kosmiczna, artystyczna…) akcentującego możliwości (często zaskakujące) dziecka od urodzenia do dorosłości;

   • Wskazanie i przedyskutowanie, jakie są przeszkody i bariery oraz jak je pokonywać w drodze wychowywania dzieci w duchu pedagogiki M. Montessori, w tym dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

   • Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami między nauczycielami różnych placówek montessoriańskich (żłobek, przedszkole, wszystkie szczeble edukacji szkolnej) poprzez zaprezentowanie autorskich pomocy montessoriańskich i lekcji rozwojowych wspierających rozwój dziecka;

   • Inspirowanie i motywowanie pedagogów i sympatyków pedagogiki M. Montessori do dalszego poszukiwania nowych myśli, treści i rozwiązań metodycznych w bogatej i jeszcze nieodkrytej do końca myśli M. Montessori, pedagoga, nauczycielki dzieci i dorosłych;

   • Zacieśnienie i nawiązanie kontaktów w środowisku montessoriańskim.

 

Szczegółowe informacje będziemy stopniowo zamieszczać w linkach na stronie
Polskich Dni Montessori, Polskiego Stowarzyszenia Montessori,
Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.