PDM

  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

ZAPROSZENIE DO CZYNNEGO UDZIAŁU W POLSKICH DNIACH MONTESORI

„Nie ulega wątpliwości, że dzieciństwo jest okresem twórczym”.

(Maria Montessori, Umysł dziecka. Chłonący umysł, s.28) 

 


 

Serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w VIII edycji Polskich Dni Montessori ! Konferencja odbędzie się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Lwowska 1. w dniach 29 – 31 maja 2020 r.

W związku z przygotowaniami do Konferencji, zapraszamy nauczycieli, pedagogów, psychologów oraz wszystkie osoby interesujące się pedagogiką Marii Montessori do zgłaszania propozycji przeprowadzenia wykładów, warsztatów, grup dyskusyjnych, paneli itp. korespondujących z tematem przewodnim Konferencji, tj.:

 

Fenomen dzieciństwa. Od Marii Montessori po współczesność.

Konferencja uświetni 150-tą Rocznicę Urodzin Marii Montessori!

 

Phänomen „Kindheit”. Von Maria Montessori bis zur Gegenwart.

Die Fachtagung gilt als Teil der Feierlichkeiten zum 150. Geburtstag der Gründerin von Casa dei Bambini.

 

The Phenomenon of Childhood. From Maria Montessori to Contemporary Times.

The Conference will honour 150th anniversary of Maria Montessori's birthday.

 

Pragniemy, aby warsztaty, grupy dyskusyjne nawiązywały do głównego przesłania pedagogicznegoM. Montessori mówiącego, iż rezultatem rozwoju i wychowania ma być przede wszystkim DZIECKO – CZŁOWIEK. Przeanalizujemy myśl pedagogiczną M. Montessori w perspektywie kategorii DZIECKA, DZIECIŃSTWA w aspekcie historycznym i w odniesieniu do współczesności. Warto w czasie wykładów, warsztatów , paneli podkreślić holistyczny fenomen dziecka i dzieciństwa w poglądach M . Montessori w aspekcie filozoficznym, psychologicznym, pedagogicznym z podkreśleniem warunków jego twórczego rozwoju -od urodzenia do dorosłości ( m.in. w perspektywie koncepcji przygotowanego otoczenia, wychowania pośredniego zgodnego z wrażliwymi fazami, znaczenia miłości, obserwacji, balansu pomiędzy aktywnością a ciszą, wolnością a dyscypliną…). Czekamy także na wystąpienia, prezentacje, dyskusje, wskazujące miejsce dziecka w rodzinie, grupie rówieśniczej, szeroko rozumianym społeczeństwie, instytucjach( żłobek, przedszkole, szkoła,…). Warto podjąć temat znaczenia interakcji pomiędzy dorosłym a dzieckiem w „przygotowanym otoczeniu” jako drogi do „normalizacji” (samodzielności, odpowiedzialności, wysokiego poziomu rozwoju społeczno – moralnego…). Liczmy, że wśród zgłoszonych wystąpień, będą te uwypuklające specyfikę działania, myślenia, odczuwania, interpretowania przez dziecko siebie, świata, różnych aspektów sytuacji w skali mikro i makro. Warto też przedyskutować przykłady sytuacji konfliktowych pomiędzy dzieckiem a dorosłym oraz możliwości profilaktyki, diagnozy i terapii. Interesującą ofertą może być zaprezentowanie metodycznego aspektu pracy nauczyciela montessoriańskiego w różnych dziedzinach (praktyczne ćwiczenia dnia codziennego, kształcenie polisensoryczne, edukacja językowa, matematyczna, kosmiczna, artystyczna…) akcentującej możliwości uczenia się dziecka od urodzenia do dorosłości. Liczymy także na tematy dotyczące przeszkód i barier oraz jak je pokonywać w drodze wychowywania dzieci w duchu pedagogiki M. Montessori, w tym dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zapraszamy także do prezentacji autorskich pomysłów pomocy i lekcji rozwojowych dla różnych grup wiekowych po kątem tematu głównego.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 15 lutego 2020 r.

Po tym terminie organizatorzy dokonają wyboru zaproponowanych tematów.

Osoby, które zostaną zaproszone do przeprowadzenia warsztatu/grupy dyskusyjnej zostaną zwolnione z opłaty konferencyjnej. Zwolnienie dotyczy prowadzenia warsztatu /grupy dyskusyjnej/panelu (każdy 90 min.) przez jedną osobę, dwukrotnie w czasie konferencji Zapraszamy również na planowaną uroczystą kolację w sobotę 30 maja 2020 r. Zwracamy kwotę do 240 zł. za noclegi ( faktura na PSM ). Nie zwracamy kosztów podróży. Uprzejmie prosimy, nadsyłając swoje propozycje, wypełnić poniższą kartę.

Prosimy wypełnić wszystkie pola!

Wypełnioną kartę prosimy nadsyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Imię, nazwisko: ..………........................……………………………………………….............

Reprezentowana placówka/instytucja: ..........................................…………

Kontakt: e-mail ..............………………..........…………….., tel. ...........…...........……

Przynależność do Polskiego Stowarzyszenia Montessori: Tak Nie

-Temat warsztatu/grupy dyskusyjnej, grupy dyskusyjnej:

-Cel zajęć:

-Do kogo skierowany jest warsztat/grupa dyskusyjna (proszę podkreślić):

  • dla osób zaczynających interesować się pedagogiką Marii Montessori, nie posiadających przygotowania do pracy montessoriańskiej

  • dla osób po kursach Montessori, czynnie pracujących z dziećmi

  • dla rodziców

  • dla wszystkich zainteresowanych osób

  • inny odbiorca (kto?) .......................................................................……

-Krótki opis (8 - 10 zdań):

-Max. liczba uczestników:

-Jak ma być zaaranżowana sala?

-Co będzie potrzebne ze strony organizatora? (komputer/laptop, rzutnik, itp.)

-Inne uwagi osoby prowadzącej warsztat:

 

Bliższych informacji udziela: Anna Głowacka - sekretarz PSM: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

tel: 880-972-820

lub Małgorzata Miksza – prezes PSM: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

tel: 796-822-369